NEWPSY

Esteemed Visitor, we are sorry for the inconvenience.
At the moment our site is under construction.
Please visit us later.
You can visit the site of Levas Kovarskis http://kovarskis.com/

Omien sanojensa mukaan:

Tällä hetkellä työskentelen pääasiassa yksityisvastaanotollani kliinisen työn parissa – hoidan ihmisten psyykkisiä sairauksia, teen psykoanalyysia ja psykoterapiaa. Lisäksi teen opetustyötä ja työnohjausta. Viime aikoina olen kasvavassa määrin kiinnostunut kulttuuripsykologiasta ja kulttuurista ilmiönä ylipäätään. Päätoiveeni on kuitenkin kehittää ja muokata psykoanalyysin asemaa yhteiskunnassa. Toivoisin psykoanalyysista muodostuvan lääketieteellisen hoitomuodon sijasta uudeksi eettisen maailmankatsomuksen perusteeksi, joka vaatii nykyihmiseltä uutta moraalia (kutsun tätä NewPsy-aikakaudeksi). Ajatus ei suinkaan ole uusi – mainittakoon S. Freud itse, Thomas Szasz, Paul Ricoeur ja Philip Rieff. Tähän asti erilaiset koulutukset ja instituutit ovat käyttäneet lääketieteellistä ajatusmallia kouluttaessaan psykoanalyytikoista ”hoitohenkilöitä” ja ”tiedemiehiä”. Tämä on palvellut ammattiimme statusta ja taloudellista hyvinvointia tiettyyn pisteeseen asti. Tiedettä psykoanalyysi ei kuitenkaan ole ja hoitomuotona sen tehokkuus psykiatrisiin sairauksiin on vaikeasti todettavissa. Tämän johdosta lääketieteeseen painottuva hahmotustapa on nakertanut psykoanalyysin hengen ja siten mahdollisesti myös estänyt sen laajemman hyödyntämisen ja rahoittamisen tarkoituksenmukaisemmilla keinoilla. Mielestäni tämä täyttyy muuttaa ja ennen kaikkea – meidän, ammattilaisten käsitys omasta ammattistamme. Tämän syvemmän ja johdonmukaisemman käsityksen kautta, yhteiskunta voi vuorostaan kehittyä eheämmäksi, rakentaa uuden arvopohjan ja kenties jopa uuden, yleisinhimillisen maailmankatsomuksen. Juuri tätä suunta pyrin kykyjeni mukaan edistämään.
Levas Kovarskis